Vanliga frågor & svar

trip.se - användarmanual

Vart hittar jag manual för funktioner på trip.se

Manualen för de funktioner du kan använda som registrerad användare på trip.se kan du ladda ner här.

Sparade sökningar?

En Sparad sökning kan du göra om det finns ett område du vill följa.

Genom att söka på inlägg och göra dina inställningar och klicka på Sök, får du upp alternativet att spara sökningen.
Gör du det kan du namnge den och har sedan en snabbväg till den inställning du gjorde ovan. Genvägen hittar du på startsidan ovanför alla inlägg.

Har du inga sökningar ser du istället texten: Du har inte några sparade sökningar.

Användarvillkor

Användarvillkoren hittar du i sidfoten eller via denna länk:
http://www.trip.se/registrerade-anvandare

Hur lägger jag upp en aktivitet i kalendern?

Som inloggad kan du lägga till en aktivitet i kalendern.
Du hittar en länk i kontrollpanelen som dyker upp i högra hörnet när du är inloggad.
Fyll i uppgifterna och spara så dyker aktiviteten upp i kalendern.

Hur hittar jag andra aktiva på trip.se?

Du hittar en översikt av alla registrerade användare på trip.se i den översta toppmeny under länken Registrerade användare.
Som inloggad kan du även se hela profilen.

Hur skriver jag ett inlägg?

Som inloggad kan du göra egna inlägg samt kommentera andra. Du hittar detta på startsidan där det dyker upp en till "knapp" bredvid "Sök inlägg"

 • Välj hur du vill tagga ditt inlägg (aktivitet och ämne) och om du vill rikta dig till en myndighet.
 • Ditt inlägg kommer att publiceras på en gång och du ser det i flödet som bland annat syns på startsidan.
 • När någon kommenterar ditt inlägg kommer du att få ett mail om det. 

Kan jag ha privata inlägg/kommentarer?

Nej, alla kommentarer är publika. De syns även för personer som inte är inloggade.

Är allt material publikt?

 • Alla inlägg är helt publika.
 • Det kan finnas presentationer och rapporter som du inte ser om du inte är registrerad.
 • Din profil är delvis publik (foto, namn, yrke och företag är synligt).

Vad är inläggsflödet?

Inläggsflödet är alla de inlägg som en användare på trip.se gör. Det kan vara frågor eller svar på tidigare frågor eller ett tips om något intressant. Varje inlägg taggas med en kategori, så att man enkelt kan filtrera på ämnen man själv är intresserad av.

Du kan rikta ett inlägg till alla eller till specifika myndigheter. Mydigheten får då en notifikation om detta och kommer att svara dig.

Tänk på att ett inlägg alltid är publik, så vem som helst kan svara.

Hur laddar man upp en video/presentation?

Som inloggad hittar du din kontrollpanel till höger. Där ser du länk till ladda upp video och presentation.
Följ instruktionerna och spara. Din video/presentation hittar du igen under Faktabank i huvudmenyn.

Myndigheter

Sjöfartsverket: Var kan jag få tag på ViVa-appen?

Appen finns till försäljning via AppStore och Android Market.

Sjöfartsverket: Kostar det något att använda ViVa-tjänsten?

Under första årets testperiod kommer mobil-appen att vara gratis. ViVa-tjänsten på Sjöfartsverkets webbplats är gratis.

Sjöfartsverket: Var kan jag köpa ett båtsportkort?

Sjöfartsverkets produkter köper du hos våra återförsäljare. För att hitta närmaste återförsäljare, besök www.sjofartsverket.se/aterforsaljare.

Arbetsförmedlingen: Kan vi få hjälp med rekrytering av personal från ett annat EU-land?

Det råder fri rörlighet för arbetstagare inom EU/EES och Schweiz. Det gör det lättare för dig som arbetsgivare att rekrytera medarbetare från dessa länder. Medborgare från EU/EES-länderna behöver inget arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. I Arbetsförmedlingens service ingår rådgivning, hjälp och stöd vid utlandsrekrytering.
Kontakta vår kundtjänst 0771-416 416 för att komma i kontakt med en Eures-rådgivare.

Arbetsförmedlingen: Förmedlar ni medarbetare inom sjöfartsnäringen?

Vi förmedlar sjöfolk med aktuell behörighet och relevant arbetslivserfarenhet. Du når Arbetsförmedlingen Sjöfart i hela landet via telefon: 0771-370 345 eller arbetsformedlingen.se/sjofart.

Arbetsförmedlingen: Jag behöver hitta artister och program för till exempel ett företagsevent eller en konferens, kan jag få hjälp med detta?

Arbetsförmedlingen Kultur Media har aktuell kunskap om kulturarbetsmarknaden och förmedlar professionella artister och kreatörer med dokumenterad utbildning och/eller lång erfarenhet inom sitt yrke. Våra branschområden är Scen och ton, Ord och media samt Bild och form. Vi kan hjälpa till med din rekrytering och presentera ett urval utifrån dina önskemål.  

Kontakta vår kundtjänst 0771-416 416 för att få mer information eller via länken:
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/Sok-inom-kultur.html

Arbetsförmedlingen: Hur kan ni hjälpa mig med rekrytering?

Vi erbjuder en rad tjänster för att du snabbt ska hitta rätt kandidater.
Gå in på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. Där kan du själv söka fram lämpliga kandidater i Sökandebanken eller lägga in din platsannons i Platsbanken.

Eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Där kan du få en egen kontaktperson som tillsammans med dig diskuterar ditt företags behov. Vi kan också hjälpa till med att ordna rekryteringsträffar i våra eller dina egna lokaler och du får gärna låna våra lokaler för att genomföra intervjuer på plats. Kontaktuppgifter hittar du på www.arbetsformedlingen.se.

Våra tjänster är kostnadsfria.

Du kan också ringa och prata rekrytering med oss på telefon 0771-416 416. Vi svarar på frågor alla dagar i veckan.

Statens fastighetsverk: Vad betyder det att vara samarbetspartner med Statens fastighetsverk?

För Statens fastighetsverk är det viktigt att göra fastigheterna tillgängliga och att öka antalet besökare. Då krävs det en dialog och ett samarbete med hyresgästerna. Det handlar bl a om att komplettera vår ordinarie fastighetsförvaltning med ett besöksmålsperspektiv. Tillsammans med våra hyresgäster vill vi ge besökarna en rikare upplevelse. De besöksmål vi bjuder in till är en del av vårt gemensamt ägda kulturarv, halva kungariket är ju ditt. Och mitt.

Statens fastighetsverk: Hur hittar jag de besöksmål som Statens fastighetsverk förvaltar?

Under mars kommer vi att lansera en besöksmålsguide på www.sfv.se och en app - dessa kommer på ett enkelt sätt att visa vägen till våra 60 utvalda platser. Vi finns också med på TUR 2011.

Statens fastighetsverk: Ni pekar ut 60 besöksmål - varför bara 60 när ni förvaltar 2 300 fastigheter?

De 60 besöksmål vi valt ut är fastigheter som förlorat sin ursprungliga funktion men som har en verksamhet som erbjuder upplevelser för allmänheten. Gemensamt för de 60 platserna är att fastigheten är basen för publikattraktionen och hyresgästernas verksamhet, det vill säga visningen av fastigheten är en viktig del av det utbud som erbjuds publiken. Till skillnad från andra fastigheter, t ex museer och teatrar, där själva verksamheten lockar mer än byggnaden i sig.

Statens fastighetsverk: Vilken plats fyller Statens fastighetsverk inom besöksnäringen?

Statens fastighetsverk (SFV) har en unik position inom svensk besöksnäring som den största fastighetsförvaltaren av sevärdheter och besöksmål med höga kulturhistoriska värden. SFV är också samarbetspartner till många aktörer som finns inom besöksnäringen; de företag, organisationer, offentliga institutioner och kommuner som är hyresgäster i besöksmålsfastigheterna. Med vår satsning på besöksmål vill vi ge fler människor tillgång till kulturarvet, nu och i framtiden.

Tillväxtverket: Var hittar man inkvarteringsstatistik på kommunnivå?

Tillväxtverket är statistikansvarig myndighet för den officiella inkvarteringsstatistiken och det är Statistiska centralbyrån/SCB som har fått uppdraget att producera statistiken.

För att inte uppgifter om enskilda boendeanläggningar ska avslöjas, så måste det finnas minst fem anläggningar inom en kommun för att kunna redovisa data. I vissa kommuner uppfylls inte detta krav och i andra variera antalet anläggningar beroende på säsong. Därför måste man vid varje enskilt tillfälle gå in i databasen för att se om sekretesskravet uppfylls.

Det är SCB som hanterar databasen och det är också dit man kan vända sig med sin förfrågan. Men man kan också kontakta turistorganisationen i den aktuella kommunen för att höra om de har aktuella data. Mer information och kontaktuppgifter till SCB hittar du här.

Tillväxtverket: När publiceras nästa upplaga av "Fakta om svensk turism"?

"Fakta om svensk turism" är en årlig publikation där viktigaste nyckeltalen finns samlade på ett ställe.

I publikationen belyses turism och resande från ett stort antal olika perspektiv som till exempel ekonomi, export, sysselsättning, volymer, beteenden, utbud och efterfrågan. En av de viktigaste uppgifterna i rapporten handlar om turismens effekter på ekonomi och sysselsättning (Turistsatellitkontot).

För att kunna genomföra dessa beräkningar måste först redovisningen av Sveriges totala ekonomi (Nationalräkenskaperna) vara klar. Vi räknar därför med att kunna publicera årets upplaga (med data för 2012) under juli månad 2013. Den senaste upplagan hittar du här

Business Sweden: Hur kan ett svenskt företag få hjälp från Invest Sweden?

Vi tar gärna emot affärs- och investeringsmöjligheter för att kunna matcha med potentiella internationella investerare.

Business Sweden: Varför är utländska investeringar i besöksnäringen viktigt?

Turistnäringen måste stärkas med avseende på kommersiell förmåga, nya produkter och utvecklade destinationer. Här kommer utländska aktörer att spela en stor och avgörande roll genom att bidra till destinationsutveckling, fler jobb, ökad kompetens och ökat inflöde av utländska besökare. De är ofta mer framgångsrika än svenska aktörer på att utveckla produkter och tjänster i Sverige för sina hemmamarknader samt besökare från övriga länder. Ett exampel är finska Holiday Club i Åre som varit en bidraganda faktor till Åres starka tillväxt och attraktion.

Business Sweden: Vad gör Invest Sweden för besöksnäringen?

Vi arbetar för att attrahera internationella företag och investeringar till den svenska besöksnäringen, allt från investeringar i boende – hotell, resorts, camping, stugor till aktivitetsbolag, resebolag och nya flyglinjer. Det handlar om nyetebleringar, kapitalinvesteringar och förvärv. Vi hanterar ett inflöde av förfrågningar från utländska aktörer som vi matchar med svenska affärsmöjligheter samt jobbar proaktivt för att marknadsföra de svenska möjligheterna utomlands. Vi behöver därför få en förståelse för vad Sverige har att erbjuda i form av affärs- och investeringsmöjigheter.

Business Sweden: Vad är Invest Sweden och vilket är vårt uppdrag?

En myndighet under Utrikesdepartementet med uppdraget att öka de utländska investeringarna i Sverige för att skapa tillväxt. Med utländska investeringar menas nyetableringar av utländska företag i Sverige, kapitalinvesteringar i, förvärv av eller strategiska samarbeten med svenska företag. Dessa investeringar ökar tillväxten genom nya jobb, ökad konkurrens, inflöde av kapital och kompetens samt ger svenska företag möjlighet att växa i Sverige men även globalt. Invest Sweden har 80 anställda i Sverige, Kina, Japan, Indien, USA och Brasilien samt har ett nätverk av regionala aktörer i hela Sverige. Vi fokuserar specifikt på turistnäringen samt övriga branscher som; ICT, Life Science, Cleantech, Automotive, Material Science, Retail, Contact Centers och Logistik

Riksantikvarieämbetet: Vad kan jag få kulturmiljövårdsbidrag för?

Bidraget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Insatserna ska medverka till att kulturhistoriska värden bevaras och tillgängliggörs. Merparten av de miljöer som vårdas är viktiga besöksmål som stärker regioner och förbättrar förutsättningarna för turism. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

Riksantikvarieämbetet: Hur söker jag kulturmiljövårdsbidrag?

I de allra flesta fall söker du bidrag hos länsstyrelsen. Du kan söka bidrag till kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar samt till informationsinsatser. Arbetslivsmuseer söker direkt från Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet: Vad är kulturmiljö och kulturarv?

Kulturmiljö är i princip hela den miljö som har formats av oss människor genom tiderna. Det kan vara alltifrån en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö. Det innefattar inte bara föremål, byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer.

Trafikverket: Jag har åsikter om hur ni snöröjer vägen fram till mitt företag. Hur får jag kontakt med någon ansvarig på Trafikverket?

Du kan ringa vår kundtjänst så hjälper de dig vidare med kontakten till den som sköter snöröjningen. Telefon till Kundtjänst 0771 242424.

Trafikverket: Jag vill ha en skylt som skyltar till mitt företag. Hur gör jag?

Du kan gå in och läsa på vår hemsida om vilka olika skyltar vi har, hur man ansöker om skylt samt lite uppgifter om vad det kan kosta.

Swedavia: På vilket sätt jobbar Swedavia med besöksnäringen?

Swedavia deltar aktivt i de partnerskap med inriktning på att förbättra tillgängligheten till våra flygplatsdestinationer som drivs av VisitSweden. Denna typ av partnerskap pågår i flygplatsdestinationerna Kiruna, Luleå, Åre, Östersund, Visby och Malmö. Swedavia deltar också i samarbeten med besöksnäringen i Stockholm och Göteborg.

Swedavia: Hur många passagerare flög från Swedavias flygplatser under 2010?

28,5 miljoner passagerare flög från Swedavias flygplatser under 2010. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2009. Utrikestrafiken ökade med åtta procent till 17,1 miljoner passagerare och inrikestrafiken ökade med en procent och uppgick till 11,4 miljoner.

Swedavia: Vad är Swedavias roll?

Sverige har ett välutvecklat och fungerande system av flygplatser spridda över hela landet. Det är möjligt att resa från nästan varje plats i Sverige till Stockholm, genomföra ett möte och komma hem samma dag. Det är viktigt för möjligheten att arbeta och leva i alla delar av landet. För Swedavia är tillgängligheten i Sverige en nyckelfråga. Flyget och Swedavia har en stark strategisk roll för Sverige – inte minst i tillväxthänseende. För utländska investerare är tillgången till flyglinjer en av de viktigaste faktorerna för en företagsetablering i landet. Flygtillgängligheten är helt avgörande för utvecklingen av den expansiva besöksnäringen i landet. Flyget knyter helt enkelt samman Sverige med resten av världen – en nödvändighet i vår globaliserade värld

Swedavia: Vad är Swedavia?

Swedavia är ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar 13 flygplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder.

VisitSweden: VisitSwedens partnerskap, vad är det? Hur fungerar det i praktiken?

VisitSwedens partnerskap består av aktörer på lokal, regional, nationell och ibland internationell nivå, både kommersiella och offentliga. Tillsammans tar man fram en affärsplan för att marknadsföra upplevelser i en region eller med ett gemensamt tema över en längre tid. Partnerskapen är långsiktiga och pågår över minst tre år. Genom att samverka i ett partnerskap växlas de egna insatserna upp och affärsrisken delas.

VisitSweden: Ni säger att ni bara vill marknadsföra exportmogna upplevelser. Vad menar ni med det?

 

De privatresenärer som letar nya destinationer, som VisitSweden vänder sig till, är internationellt beresta och har höga krav. Man vill bo bra, äta gott och ha ett tillräckligt utbud av upplevelser på destinationen. Då måste också det vi marknadsför leva upp till kraven vad gäller själva upplevelsen, men också vad gäller bland annat information på andra språk och möjligheter att boka.

VisitSweden: Varför jobbar ni med just de målgrupper ni gör?

VisitSweden vänder all marknadsföring mot en utvald målgrupp: Den globala resenären. Privatresenärerna i Den globala resenären delas i sin tur in i tre segment: DINKs (unga par utan barn), Active Family och WHOPs (äldre par med utflugna barn). Resenärerna är resvana och gör flera utlandsresor per år. De är dessutom globalt medvetna, internetaktiva och söker sig till nya, spännande destinationer. Sverige är en sådan destination, som de flesta ännu inte har besökt.

VisitSweden: Hur har ni valt de länder ni prioriterar?

VisitSweden marknadsför Sverige i Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, USA och Kina. Från dessa länder kommer cirka 80 procent av det inkommande resandet till Sverige årligen. Samtidigt ser VisitSweden en stor potential att öka resandet från dessa länder genom att rikta sig mot resvana målgrupper som söker nya exotiska destinationer.

VisitSweden: Varför jobbar ni bara med marknadsföring internationellt och inte med att marknadsföra Sverige mot svenskarna?

Ägarna, staten och svensk besöksnäring, har gett VisitSweden i uppdrag att arbeta med internationell marknadsföring av Sverige. VisitSweden har i sin tur valt att koncentrera marknadsföringen till 12 utlandsmarknader.

VisitSweden: Hur tänker ni när det gäller hållbarhet?

VisitSwedens strategi för hållbarhet går ut på att inspirera besökarna till ett hållbart resande, men också att uppmuntra besöksnäringen i Sverige att utveckla hållbara upplevelser. VisitSweden ska minska sina egna avtryck på miljön genom att till exempel välja miljövänliga transportmedel. VisitSweden klimatkompenserar utsläpp från resor, värme och elförbrukning.

Naturvårdsverket: Terrängkörning - vad gäller då?

Terrängkörning med motorfordon är som regel inte tillåtet vare sig för markägare eller besökare. Vad som gäller för olika fordon hittar du här.

Naturvårdsverket: Var kan jag lära mig mer om fjällsäkerhet?

Med fjällsäkerhet menas främst det arbete som syftar till att förebygga tillbud och olyckor i fjällen. Till sin hjälp i arbetet med fjällsäkerhet har Naturvårdsverket ett råd som består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om och erfarenhet av fjäll och fjällsäkerhet. Läs mer här - Fjällsäkerhetsrådet

Naturvårdsverket: Var kan jag vandra, åka skidor och åka skoter i fjällen?

I fjällen finns många små och stora anläggningar där du enkelt kan hitta boende och möjligheter till både vandring, skidåkning och skoteråkning. Ett omfattande system av leder finns i fjällen som gör det enkelt att hitta rätt. Tänk på att skoteråkning inte är tillåtet överallt. Läs mer här - Fjällsäkerhetsrådet

Naturvårdsverket: Hur ska jag som arrangör/ansvarig förhålla mig till allemansrätten - vad behöver jag veta och vilket ansvar har jag?

Allemansrätten är en rätt för var och en men den kan också utövas i grupp. De som deltar i arrangörens verksamhet gör det med stöd av allemansrätten. Som arrangör är det viktigt att lämna korrekt information till deltagarna om vad som gäller när man visats på annans mark. Vid ett större arrangemang eller mindre återkommande arrangemang på annans mark bör du som arrangör ta hänsyn till markslitage, eldning, nedskräpning, oljud och att din verksamhet inte bör hindra markägarens verksamhet.

Naturvårdsverket rekommenderar arrangör/organisatör att upprätta avtal med markägaren där förutsättningar för arrangemanget tydliggörs och vilket ansvar organisatören bär när det finns risk att skada och störning kan komma att uppstå. Om markägaren upplever att skada eller annan typ av störning uppstått kan arrangör dömas till vite och får sluta med sin verksamhet i aktuellt område.

Naturvårdsverket: Vad ska jag som organiserar och ansvarar för grupper, arrangemang och guidningar tänka på? Vad behöver jag veta och vilket ansvar har jag?

En större grupp som rör sig genom en skog lämnar mer spår än om man går där själv. Om du som arrangör planerar att ta med grupper regelbundet till ett naturområde bör ni fråga markägaren om tillstånd. Helst bör du som arrangör och markägaren komma överens om vad ni som grupp kan göra i området och hur ofta ni kan återkomma.

Miljöbalkens 12 kap. 6 § säger att en arrangör ska kontakta markägaren när aktiviteterna med grupper riskerar att lämna skador i naturen. Dessutom ska en anmälan om samråd lämnas till länsstyrelsen om arrangemangen kan medföra påtaglig förändring av naturmiljön. Allt enligt 12 kap.6 § miljöbalken. Som organisatör ansvarar du för att deltagarna i gruppen känner till och under vistelsen följer allemansrättens grundprinciper om att inte skräpa ned, följa eldningsföreskrifterna och inte störa andra i närheten. Läs mer här om allemansrätten.

Naturvårdsverket: Hur tar man sig till nationalparkerna, vilken tid på året är den bästa och var man kan övernatta?

Nationalparker finns över hela Sverige vilket innebär att kommunikationerna till platserna kan se väldigt olika ut. Ta gärna kontakt med en turistbyrå i närheten av det område ni planerar att besöka eller kontakta den aktuella länsstyrelsen för mer information.

Naturvårdsverket: Vad får man som besökare och organisatör göra i nationalparkerna i Sverige?

Nationalparker och naturreservat skapas för att skydda och visa naturen. Ofta är det väldigt speciell och vacker natur i dessa områden. Ibland kan allemansrätten vara begränsad för att skydda speciella växter eller djur i ett speciellt område, men ibland är den utökad för att vi ska ha lättare tillgång till naturen.

Ska du organisera besök eller ett arrangemang i nationalpark eller naturreservat bör du läsa föreskrifterna för just det område du ska besöka. Där finns bland annat information om hur man får tälta, elda, plocka bär, organisera guidningar etc. Länsstyrelserna vet mer. 

Naturvårdsverket: Hur många besöker naturum?

Naturumen har haft över 1,1 miljon besök det senaste året. Besökarna har haft möjlighet att följa med på över 4000 olika aktiviteter, allt från bäversafari och grottkrypning till blomstervandringar och snöskopromenader på mossen. Över 1000 skolklasser har besökt olika naturum som ett led i sin utbildning.

Naturvårdsverket: Hur många naturum finns det i Sverige?

Det finns 29 naturum i Sverige.  

Naturvårdsverket: Vad är ett naturum?

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. De ligger i eller i direkt anslutning till ett naturreservat eller nationalpark. I naturumet får du veta mer om områdets djur, växter, geologi och kulturhistoria och hur de format omgivningarna. Förutom utställningar har många naturum också guidningar, temakvällar och naturstigar. Du kan också få tips om utflyktsmål och vandringar. Läs mer här.

Vinnova: Vad kan VINNOVA göra för besöksnäringen?

Besöksnäringen har stor utvecklingspotential. Den är fragmenterad, kopplingen till forskning är dåligt utvecklad, den har låg status. De flesta statliga åtgärder som riktats mot besöksnäringen har varit glesbygdsstöd till företag eller sysselsättningsstöd, sänkta arbetsgivaravgifter i svaga regioner och liknande. Det finns många olika regionala organ för att fördela stöd, lån eller råd till företag, med underutvecklad samverkan. Det finns mycket bra svensk forskning kring turism, som bättre kan nyttiggöras och kommersialiseras. Det finns också goda svenska innovativa förebilder med internationell framgång, som Peak Innovation, Destination Dalarna och Matriket Skåne, med erfarenheter som kan spridas till olika sektorer inom besöksnäringen.

Vinnova: Är besöksnäringen en ”bransch”

Inom sektorn finns allt från multinationella företag som restaurangkedjan Eurest med 500 000 anställda över hela världen, till vandrarhem och nöjesparker. Besöksnäringen har tidigare inte uppmärksammats som en viktig sektor, då den inte definieras av traditionella värdekedjor med underleverantörer och producenter. Besöksnäringen definieras av konsumenten och inte av produkterna eller tjänsterna. Exempelvis finns det näringar som inte räknas till turism, men som är helt beroende av internationella besökare, exempelvis hästnäringen som omsätter 40 miljarder kronor årligen. Eller stora event som Svenska Rallyt, som med sina 200 000 besökare skapar många arbetstillfällen och betydande momsintäkter.

Vinnova: Hur stor är besöksnäringen?

Den svenska besöksnäringen är mycket stor. Den omsätter 250 miljarder kronor och sysselsätter fler än 160 000 personer. Den växer med drygt 6 % per år. Den har ett förädlingsvärde på 90,4 miljarder kronor = 2,9 % av Sveriges BNP. Trots lågkonjunkturen ökade exportintäkterna med 8,4 % under 2009 till 90,9 miljarder kronor. Det är ett betydligt högre exportvärde än den svenska järn- och stålexporten på 75,4 miljarder, den svenska personbilindustrins 55 miljarder, export av trävaror med 38 miljarder, livsmedel med 33 miljarder och möbler med 17,4 miljarder. Besöksnäringen skapar också mycket stora dynamiska effekter, med många indirekta aktörer som skapar ytterligare värde, exempelvis inom transportsektorn och detaljhandeln.

Vinnova: Vad är ”besöksnäringen”?

Besöksnäringen utgör en betydande del av tjänstesektorn och exportvärdet är större än Sveriges export av personbilar. Den omfattar hela innovationssystemet kring turismen och bör räknas som en basnäring.

Jordbruksverket: Hur kan jag bidra till att Sverige bli det nya matlandet?

En viktig del i visionen om Sverige som det nya matlandet är att du tar tillvara de regionala specialiteter som din hembygd bjuder på. Du kan utveckla kvaliteten på maten som du erbjuder och på råvarorna som du arbetar med. Även miljön där maten serveras är viktig, så som insatser och innovationer för att öka din lönsamhet och omsättning. Företag och projekt som arbetar med mat, matupplevelser, restaurang eller matturism kan få stöd från landsbygdsprogrammet. Kontakta din länsstyrelse!

Jordbruksverket: Vad är Leader?

Leader är en metod för att utveckla landsbygden inom EU. Metoden skapar hållbar lokal utveckling och framtidstro genom dialog och samarbete mellan föreningar, näringsliv och kommuner. I Sverige finns det 63 leaderområden som tagit fram en lokal utvecklingsstrategi. I varje område finns det ett leaderkontor som har till uppgift att mobilisera engagemang, ta emot projektansökningar samt stödja och samordna projekt för att skapa största möjliga utveckling i området. Kontakta leaderkontoret i din närhet!

Jordbruksverket: Vem kan söka investeringsstöd?

Alla företag som har färre än 50 anställda (för turistföretag), har mindre än 10 miljoner Euro i omsättning respektive balansomslutning och är registrerade på landsbygden kan få stöd för investeringar, kompetensutveckling och köp av tjänster. Länsstyrelsen bedömer vad som räknas som landsbygd.

Jordbruksverket: Hur mycket stöd får jag?

Genom företagsstöd kan du få upp till 30 % för investeringskostnaderna, i vissa stödområden i Norrland upp till 50 %. Projekt kan i vissa fall finansieras helt, men ofta krävs det en viss medfinansiering. Länsstyrelsen gör bedömningar om hur mycket stöd du kan få i varje enskilt fall. Kontakta din länsstyrelse!

Jordbruksverket: Hur söker jag stöd?

I de allra flesta fall söker du stöd hos din länsstyrelse. Länsstyrelsen bedömer också hur mycket stöd du får och vad som räknas som landsbygd eller inte. Kontakta din länsstyrelse! Bara projekt som har nationell betydelse eller är pilotprojekt ska sökas på Jordbruksverket.

Jordbruksverket: Vad kan jag få stöd för?

Det finns två olika slags stöd för dig som verkar på landsbygden: Företagsstöd och projektstöd. Genom företagsstöd  kan du få upp till 30 % i bidrag för investeringar, kompetensutveckling och köp av tjänster som utvecklar ditt företag och stärker konkurrenskraften. I vissa stödområden i Norrland kan du få upp till 50 %. Företagsstöd är till för företag med färre än 50 anställda (för turistföretag) och mindre än 10 miljoner Euro i omsättning respektive balansomslutning. Projektstöd kan du få för projekt som du själv skapar eller som är ett samarbete med andra i din region. Projekt ska vara till nytta för fler eller för att utveckla hela bygden. Läs mer på jordbruksverkets webbplats.

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter

Vad är TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter?

Ett nationellt utvecklingscenter för rese- och turistnäringens aktörer.

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter är näringens gemensamma mötesplats för offentliga och privata aktörer för dialog kring utvecklingsfrågor och genomförande av utvecklingsprojekt som gynnar näringens företagare och entreprenörer.

- Detta inom insatsområdena infrastruktur, entreprenörskap och finansiering.

Varför trip.se?

Tillhandahåller ”en väg in” till all information och alla kontakter nödvändiga för att utveckla turistföretagandet i Sverige. 

Vad är trip.se?

TRIP.se är samlingsplatsen och kontaktpunkten för utvecklingscentrets verksamhet.
TRIP.se är den nationella mötes- och informationsplatsen för näringens företagare och offentliga aktörer - ”en väg in” till all information och alla kontakter nödvändiga för att utveckla turistföretagandet. 


Vad innehåller trip.se?

TRIP.se innehåller bland annat:


- Ett interaktiv community: Hitta kontakter, nya partners, nya affärer. - Kontakt till offentliga och privata aktörer som på olika sätt bidrar till att stötta utvecklingen

- Vägar in till stöd och råd för företagare att starta och utveckla verksamheter
- Information och nyheter

- Användargenererad faktabank: Tillgängliga rapporter, statistik och presentationer. - Projektbeskrivningar om pågående nationella/regionala projekt

- Jobbannonser från arbetsförmedlingen: Tillgängliga jobb inom näringen
- Kalendarium med aktuella händelser

Hur får man kontakt med utvecklingscentret?

Fysisk plats vid Sveavägen 21, Stockholm
Nås via mötes- och informationsplatsen www.trip.se.
Telefonnummer: 0771-222 999

Bakgrund?

Regeringen har tagit initiativ till att samordna resurser för att främja rese- och turistnäringens tillväxt. Uppdraget från regeringen att planera och genomföra initiativet ”nationellt utvecklingscenter” tillgavs Tillväxtverket, i samverkan med Visit Sweden, Jordbruksverket, Statens Fastighetsverk, Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, Swedavia, Trafikverket, Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys, Naturvårdsverket, Invest Sweden och Vinnova. 

Vem driver utvecklingscentret och trip.se?

Regeringen tog initiativ under 2010 till att samordna resurser för att främja turistnäringens tillväxt. Tillväxtverket fick i uppdrag att i samverkan med Visit Sweden samordna myndigheter och statliga bolag för att effektivisera deras insatser för besöksnäringen. Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), etablerade TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter på Sveavägen 21, inklusive mötes- och informationsplatsen www.trip.se. Det används som en arena och verktyg för möten mellan myndigheter och andra aktörer. Centret drivs som ett samarbetsprojekt mellan RTS och Tillväxtverket.

Vad är syftet med ett utvecklingscenter?

 

Syftet med ett nationellt utvecklingscenter är att:
 • Vara ”en väg in” för företagare och andra aktörer i turistnäringen
 • Vara en katalysator för nationella och regionala projekt, primärt inom nyckelområdena tillgänglig infrastruktur, entreprenörskap och kompetens samt finansiering.
 • Verka för produktutveckling:
  - Säkerställa att det finns kvalitativa produkter och tjänster att marknadsföra
  - Verka för att sektorns behov av en väl fungerande infrastruktur tillvaratas
  - Verka för att turistföretagandet utvecklas så att nya investeringar till näringen attraheras.
 • Sammanföra näringens aktörer med andra intressenter genom att skapa arenor för gemensam utveckling. Via ett nationellt utvecklingscenter kan resurser syndikeras och gemensamma insatser prioriteras och samordnas.

Varför behövs ett nationellt utvecklingscenter?

Utvecklingscentret ska fungera som en samlad kontaktpunkt för att underlätta för turistföretag att få kontakt både med myndigheter och andra aktörer som har till uppgift att stötta näringens utveckling. 

 • Centret ska även verka som en katalysator för gemensamma nationella och regionala projekt primärt inom nyckelområdena tillgänglig infrastruktur, entreprenörskap och kompetens samt finansiering.
 • Skapa en gemensam samlingsplats och arena via ett nationellt utvecklingscenter för utförande av gemensamma och samordnade insatser för att utveckla turistföretagandet.

Vad får företagarna hjälp med?

Att utvecklas och växa. Här får näringens aktörer tillgång till kontakter, kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser, rådgivning och hjälp för att hitta information och stöd att utveckla sin verksamhet.

Jobba som samplare/säljare!

Beskrivning: 
Market Challenger söker nu på uppdrag av Comviq samplare/säljare till Stockholm.

Ditt uppdrag är att på olika platser runt om i Stockholm vara en ambassadör för vår uppdragsgivare Comviq. Du tar dagligen kontakt med ett stort antal människor och bedriver aktiv sampling och försäljning fylld med glädje och service. Vårt gemensamma uppdrag är att hjälpa så många människor som möjligt att välja Comviq framför övriga mobiloperatörer.

Du är:

- En glädjespridare som brinner för att skapa kontakter med nya människor
- Du är serviceminded, flexibel och punktlig
- Villig att göra ditt jobb till din livsstil och är således inte rädd för att satsa på jobbet till 100%

Ingen tidigare erfarenhet krävs, men att ha arbetat som eventpersonal eller annat serviceyrke är meriterande. Vi ser gärna att du är flerspråkig, men det är inte ett krav.

Vi erbjuder dig en provanställning och därefter möjlighet till fast anställning. Du erhåller fast lön, provision och semesterersättning enligt svensk lag.


Ansök redan idag!
Malia din ansökan till sofia.edling@marketchallenger.se
Bifoga gärna en bild i din ansökan.Information:
Samplare
Ordet samplare kommer från engelskans "sample" som betyder varuprov. Som samplare delar man helt enkelt ut gratis varuprov och i detta fall comviq kontantkort.

Comviq
Comviq är ett varumärke som marknadsförs av Tele2 Sverige AB. Comviq är den överlägset största kontantkortsoperatören i Sverige och erbjuder en rad olika prisplaner för alla typer av konsumenter.

Bli medlem

Aktuellt