Kalendarium

Syftet med kalendariet är att upplysa om och bjuda in till mötesplatser för aktörer inom rese- och turistnäringen. Exempel på mötesplatser, virtuella eller fysiska, är seminarier, nätverksträffar, utbildningar, mässor och gruppmöten.

För att lägga till en aktivitet i kalendariet, klicka på ”lägg till aktivitet i kalendariet” på kontrollpanelen som syns när du är inloggad som användare.

Format: datum
Format: datum

Inga händelser hittades

Bli medlem

Bli medlem & logga in

För att dra nytta av fördelarna med sparade sökningar, sökfilter, kontaktflöden och mycket mer.
Bli medlem
Logga in

Aktuellt