Användarvillkor

För att bli aktiv användare i trip.se måste du godkänna våra medlemsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra medlemsvillkoren vid behov utan att kontakta dig.

Vem kan bli aktiv på trip.se?

För att bli medlem på trip.se måste du vara en fysisk person som gör något av följande:

  1. Verkar inom svensk rese- och turistnäring
  2. Arbetar för en offentlig myndighet eller organisation som vill skapa och utveckla kontakter inom svensk rese- och turistnäringen
  3. Arbetar med frågor som rör svensk rese- och turistnäring
  4. Studerar vid en turismutbildning


I annat fall förbehåller vi oss rätten att avregistrera dig och neka dig medlemskap.

När är jag medlem?

Du är medlem på trip.se från och med den dag du registrerar dig och godkänner våra användarvillkor. Din registrering är aktiv tillsvidare och upphör den dag du avregistrerar dig alternativt från och med den dag vi avregistrerar dig och nekar dig.

Uppförandekoder

TRIP.se ska vara en engagerande och inspirerande plats, där kontakter, samarbeten och affärer byggs. Därför är det viktigt att vi respekterar och tar hänsyn till varandra. Vi tar strängt avstånd till direkt marknadsföring, spam och opassande beteende.

Vi förbehåller oss rätten att avregistrera en användare och neka denne om han/hon:
Skickar direktmarknadsföring, säljmeddelanden eller spam till användare genom ”Skicka meddelande”-funktionen på användarens profil

  • Kränker eller diskriminerar en annan användare
  • Bryter mot våra användarvillkor eller svensk lag
  • Sprider direkt marknadsföring, säljmeddelanden eller spam i TRIP
  • Har en otrevlig ton när denne agerar i TRIP
  • Uppger felaktig och ger ofullständig information.


Vi förbehåller oss rätten att kolla att information du som medlem uppger är korrekt. Vi vidtar rimliga åtgärder för att rätta, blockera och utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om en medlem agerar på ett olämpligt sätt i lindrig grad kommer vi först att utge en varning. Om inte medlemmen förändrar sitt beteende efter varningen avregistrerar vi medlemmen och nekar honom eller henne framtida möjligheter som medlem..

Ansvarsfriskrivning

Varje medlem ansvarar för den information som denne tillför TRIP.se. Exempel på information kan vara text i inlägg, kommentarer, foton eller text på personens profil.

Vi tar inte ansvar för information i TRIP.se som medlemmar tillfört. Detta gäller även om en medlem uppgivit en annan persons personuppgifter. Vi tar likaså inget ansvar för webbsidor som medlemmar, medaktörer, retriever eller vi själva länkar till.

Behandling av personuppgifter

Ett av huvudsyftena med TRIP.se är att medlemmar enkelt ska kunna hitta varandra för att nätverka, skapa samarbeten och utveckla affärer. För att uppfylla detta syfte samlar vi in personuppgifter. Både personuppgifter som är obligatoriska att ange och personuppgifter som är icke-obligatoriska. De insamlade personuppgifterna hamnar automatiskt på medlemmarnas profiler och genom vår sökfunktion kommer medlemmar att hitta varandra baserat på informationen på profilerna. De personuppgifter vi anser är av högst relevans för ändamålet är obligatoriska. Ju fler uppgifter en medlem  uppger, desto större är chansen att andra medlemmar hittar just honom/henne.

De registrerade personuppgifterna kommer även att sparas i en databas som tillhandahålls av projektägaren RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige.

Genom att en medlem fyller i personuppgifter när han eller hon blir medlem p TRIP.se samtycker medlemmen till att de personuppgifter han eller hon fyllt i läggs upp på hans/hennes profil så att andra medlemmar kan söka efter honom eller henne. Användaren samtycker även till att dennes personuppgifter sparas i en databas son tillhandahålls av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige.

I samband med registrering som medlem på TRIP.se samtycker användaren även till att medlemmen i TRIP.se som är bofasta i tredje land får tillgång till personuppgifterna på hans eller hennes profil .

Vi behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Från och med den dag en medlem själv avregistrerar sig från TRIP.se försvinner han eller hon ur vårt system och behandlingen av hans eller hennes personuppgifter avslutas. Om vi avregistrerar en användare på grund av att han eller hon brutit mot våra användarvillkor eller på annat sätt medfört skada kommer vi spara hans eller hennes e-post adress i en databas. Detta för att vi ska ha möjlighet att neka honom eller henne möjlighet att registrera sig som medlem i framtiden. Övriga personuppgifter som den medlemmen angivit kommer ej att sparas.

Information om behandling av personuppgifter

Om du vill veta mer om och hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen ansöka om detta. Skriv ett brev som är undertecknat med din namnunderskrift till följande adress:

RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, Box 1357, 111 93 Stockholm

Anmälan och kontakt

Om du känner dig illa behandlad eller är missnöjd med TRIP.se är vi tacksamma om du kontaktar oss på direkten. Jag som är redaktör för sajten heter Helena Engdahl och mig når du på info@trip.se

Du kan själv redigera och ta bort den information som du tillfört TRIP.se. Har du problem med det eller andra frågor rörande funktionaliteten i TRIP.se går det bra att skicka ett mail till e-postadress webmaster@trip.se

Anmälan gällande personer som skickar marknadsföringsmeddelanden eller spam till dig gör du till webmaster@trip.se.

Personuppgiftsansvarig är RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, 802002-7770.

Frågor och svar

Har du frågor kanske du hittar svaren bland våra Frågor och svar.

Gå till frågor & svar

Bli medlem

Aktuellt