Turistnäringens Månadsanalys juli 2012

Flygtrafiken ökade med 2 procent i juni månad, vilket är den lägsta tillväxttakten sedan år 2010. Persontrafiken till och från de svenska kusterna fortsätter att minska, medan trafiken till/från Gotland har ökat med hela 11 procent i maj. Det totala antalet gästnätter minskade i maj för andra månaden i rad, medan de utländska gästätterna ökade. Få senaste siffrorna och läs mer i turistnäringens månadsanalys med färjetrafiken i Norden i fokus! 

Turistnäringens månadsanalys publiceras varje månad, med syfte att ge alla privata och offentliga beslutsfattare aktuell information och ett prognosverktyg som förutser, underlättar och berättigar planerade satsningar och investeringar i näringen. 

Analysen innehåller aktuella siffror för resande och boende den senaste månaden, jämfört med föregående år, och ger därmed en indikation i förhållande till turistnäringens tillväxtprognos. Analysen inkluderar även kort information om de nordiska marknaderna och en fördjupad analys om aktuellt ämne.

Månadsanalysen tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. RTS är sedan 2010 projektägare för det nationella utvecklingscentret.

Till turistnäringens månadsanalys >>

2 år 4 veckor sedan

Skriv kommentar

logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Senaste nyheterna

Bli medlem

Aktuellt