Nyheter

Här nedan listas alla branschnyheter som finns på TRIP.se. Du kan söka på nyheter genom att ange ett tidsintervall, eller genom att skriva in vad du söker i sökfältet. På vår Facebooksida kan du följa hur vi dagligen arbetar med turismfrågor inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter på vårt kontor i Stockholm. Vi har även valt att följa spännande personer inom turistnäringen på Twitter, som du kan se här till höger.

Format: datum
Format: datum

Boka enskilt möte med Lotta Serning från Näringsdepartementet!

14 mar 2013

Deltagare i Tillväxtdagen har chansen att boka in ett möte med Lotta Serning, Näringsdepartementet, för att diskutera kring: ”Attraktionskraft Sverige". Hur kan besöksnäringen bidra till att Sverige blir världens bästa land att vistas, verka och växa i?

Enskilda möten sker i anslutning till Tillväxdagens lokaler och arrangeras i form av "speed meetings...

Månadsanalys med utfall Q4 och helår 2012

1 mar 2013

Med utfall för kvartal fyra, konstateras att resandet och boendet till, från och inom Sverige förblev oförändrat under 2012, jämfört med fjolåret. Gästnätterna uppgick till närmare 53 miljoner vilket var en procent bättre än prognos. För flyget blev utfallet något sämre än prognos med två procents tillväxt och totalt 31 miljoner passagerare under 2012. Rederierna har en fortsatt en negativ passagerarutveckling med undantag för Gotlandstrafiken som under 2012 uppvisade oförändrade passagerarantal jämfört med fjolåret. Få senaste siffrorna och läs mer i turistnäringens månadsanalys utfall Q4 och för helår 2012 i fokus!

Till hela rapporten: Turistnäringens Tillväxtprognos med utfall Q4 och helår 2012 >>...

Kurbitsföretagare är månadens reseprofil i Aftonbladet Resa

1 mar 2013

Månadens reseprofil i Aftonbladet Resa är Kurbitsföretagaren Niclas Granér - bo i en igloo!

Reseprofilen är ett samarbete mellan RTS och Aftonbladet Resa som vill lyfta fram vad Sverige har att erbjuda och presentera uppstickare, spännande reseprofiler/turistföretagare som erbjuder unika och oftast dolda guldkorn i Sverige - och här vill Aftonbladet lyfta fram Kurbitsföretagare som är just uppstickare!

...

Välkommen till nationella Tillväxtdagen 2013 med innovation för tillväxt!

6 feb 2013

Vad betyder ”Innovation för tillväxt” i praktiken för turistnäringens företagare? Vad säger årets trendanalys och vad måste hända för att näringen ska undvika flaskhalsar, samverka bättre, tänka nytt och nå gemensamma mål? Möt spännande föreläsare, näringens aktörer och offentliga beslutsfattare i samband med TUR 2013.

Lyssna till utmaningarna för...

Turistnäringens månadsanalys januari 2013 med innovation för tillväxt i fokus!

1 feb 2013

Utfallet för december månad har påverkats påtagligt av kalenderskillnader mellan år 2011 och 2012. Den långa julledigheten 2012 har haft en negativ påverkan på inrikes flygresor (-13%), personbilstrafik (-5%) samt utrikes sjöfart (-4%). Gästnätterna beräknas också påverkas negativt under december på grund av minskat tjänsteresande under julledigheten. Få senaste siffrorna och läs mer i turistnäringens månadsanalys med innovation för tillväxt som ämne i fokus!

 

 

Turistnäringens månadsanalys publiceras varje månad, med syfte att ge alla privata och offentliga beslutsfattare aktuell information och ett prognosverktyg som förutser, underlättar och berättigar planerade satsningar och investeringar i näringen....

Bli medlem