Offentliga aktörer

Här samlas just nu 12 offentliga aktörer som på olika sätt bidrar till att utveckla rese- och turistnäringen. På aktörernas sidor hittar du information om vad de kan göra just för dig.

Arbetsförmedlingen

Söker du nya medarbetare? Som Sveriges största aktör på arbetsmarknaden erbjuder vi en lång rad tjänster för att skapa lyckosamma matchningar mellan dig som söker nya medarbetare och intressanta arbetssökande. 

Business Sweden

Business Sweden är en myndighet med uppdraget att attrahera utländska etableringar och investeringar till Sverige för att skapa tillväxt. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, kapitalinvesteringar, strategiska samarbeten med svenska företag eller förvärv. Inom turistnäringen arbetar vi aktivt för att attrahera fler företag och kapital. Detta gör vi genom att marknadsföra och sammanföra svenska investeringsmöjligheter med utländska aktörer.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsutveckling. Vi ansvarar för landsbygdsprogrammet som erbjuder stöd för projekt och företag.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för en nationell samordning av friluftsliv och bevakning och information av allemansrätten. Allemansrätten som bidrar till att naturen blir tillgänglig för var och en.

Patent- och registreringsverket

PRV är expertmyndigheten för immaterialrätt, alltså på de skydd man kan få för idéer. Våra skyddsområden är varumärke, design och patent. PRV hanterar också namnbyten för personer och utgivningsbevis för tidsskrifter. Hos PRV kan du också få hjälp med konsulttjänster inom alla skyddsområden, t.ex. om du vill kontrollera vilka skydd som redan finns registrerade på ditt område. 

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt. Dessutom förvaltar vi ett antal besöksmål. 

Sjöfartsverket

Sverige är ett av världens båttätaste länder och dessutom ett populärt båtturistland för utländska turister. Över två miljoner svenskar får en del av sin rekreation i våra skärgårdar. Sjöfartsverket samarbetar i dialog med olika intresseorganisationer för att ta fram bra och efterfrågade produkter och tjänster.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, kulturmiljövärden samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Statens fastighetsverk

Halva kungariket är ditt genom Statens fastighetsverk, som förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott, fästningar, öar, teatrar, museer, skogar och marker på en sjundedel av landets yta.

Swedavia

Flyget knyter inte bara samman Sverige utan också Sverige med resten av världen – en nödvändighet för att kunna konkurrera i en allt mer globaliserad värld.

Frågor och svar

Har du frågor kanske du hittar svaren bland våra Frågor och svar.

Gå till frågor & svar

Bli medlem

Aktuellt