Starta/driva företag

Här hittar du som driver 
eller vill starta företag information och e-tjänster från flera myndigheter på ett ställe.

Offentliga aktörer

Här samlas just nu
14 offentliga aktörer som på olika sätt bidrar till att utveckla turistnäringen

Faktabank

I faktabanken hittar
du aktuell statistik,
rapporter, presentationer och videoklipp

Projektplatsen

Här finns TRIP
Projektplats, ett verktyg
för dig som driver projekt, eller vill dela information till medlemmar i en öppen eller stängd grupp.

Investerings- databas

Söker du finansiering till en
idé, projekt eller verksamhet? Registrera dig i Turistnäringens investeringsdatabas, en kanal till finansiering och att nå ett större antal investerare.

Kurbits

Här kan du läsa
om Kurbits – ett nationellt
affärsutvecklingsprogram för besöksnäringen.

Projekt

Här finner du
information om
pågående nationella och regionala projekt inom turistnäringen

Finansierings- former

Har du ett företag,
en tjänst eller produkt och söker kapital och finansiering?
Här hittar du information, tips och råd kring finansiering

Bli medlem